Privacy- en cookieverklaring

 
Deze privacy- en cookieverklaring is van:
Martens Metaalbewerking B.V.
Daalderweg 7
4879 AX Etten-Leur
 
076 – 501 15 30
www.martensmetaalbewerking.nl
info@martensmetaalbewerking.nl
 
Inleiding
In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens verwerken van (potentiële) opdrachtnemers, leveranciers bezoekers van onze website en overige relaties. Ook zullen wij aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.
 
Voor leveranciers en opdrachtnemers
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken verzamelen en gebruiken wij, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de opdracht/overeenkomst.
 
De persoonsgegevens van leveranciers en opdrachtnemers zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De termijn is dezelfde als de fiscale bewaartermijn.
 
Het bijstaan of adviseren door de Metaalunie
Martens Metaalbewerking B.V. is lid van de Metaalunie. Daarom kunnen uw gegevens bij hen terecht komen wanneer wij contact met hen opnemen voor advies. Daarom zijn zij meegenomen in dit privacybeleid.

 

Metaalunie biedt leden de mogelijkheid gebruik te maken van individuele advisering of begeleiding. Ledenadviseurs stellen modelovereenkomsten op, voeren juridische correspondentie namens individuele ondernemers en begeleiden hen tot aan een eventuele gerechtelijke procedure, adviseren over arbeidsvoorwaarden, CAO, ontslagzaken, beloningen, medezeggenschap, algemene voorwaarden en contracten, incasso, octrooien, arbo- en milieuzaken, vergunningen en kwesties op het gebied van ruimtelijke ordening, kostprijsberekening, kredietverstrekking, rechtsvormkeuze, de aan- en verkoop van bedrijven en bedrijfsopvolging. Het kan zijn dat bij deze werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt van personen die betrokken zijn bij de desbetreffende kwestie (anders dan het Metaalunie-lid dat wordt bijgestaan of vertegenwoordigd). Bijvoorbeeld in het geval Metaalunie een ondernemer bijstaat in een geschil met een andere partij. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van de reguliere dienstverlening van Metaalunie. Het kan ook gebeuren dat Metaalunie uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden (denk bijv. aan een advocatenkantoor, incassobureau, octrooigemachtigde, etc.). Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden.
 
Bovenstaande persoonsgegevens zullen wij bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de kwestie is afgehandeld of het dossier over de desbetreffende kwestie is afgesloten.
 
Voor bezoekers van onze website
De website www.martensmetaalbewerking.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.
 
Functionele en analytische cookies
Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren.
 
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Jetpack.
 
Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van Martens Metaalbewerking B.V. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.
 
De persoonsgegevens van overige relaties bewaren wij tot uiterlijk één jaar na het laatste contact.
 
Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). De opslagcapaciteit is in Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partijen.
 
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan Martens Metaalbewerking B.V. te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het wel mogelijk dat wij aan de werkzaamheden en diensten zoals genoemd in deze privacyverklaring geen uitvoering kunnen geven. Verstrekking is in de meeste gevallen dus noodzakelijk om uitvoering te geven aan deze werkzaamheden of diensten.
 
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Martens Metaalbewerking B.V, Daalderweg 7, 4879 AX te Etten-Leur. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.